logo
logo

SVRHA I CILJEVI


Kamp VIDRE je nastao 2010. godine kao rezultat rada i truda Omladinskog udruženja Vidre iz Kule.

Kamp doprinosi fizičkom i umnom razvoju svojih članova; podstiče ih da budu istrajni, snalažljivi, kreativni, hrabri; jača im sportski duh, uči toleranciji i radu u grupi. Razvija ljubav prema prirodi, uči ih da bolje razumeju njene zakone i da je očuvaju. Bavljenjem sportom ili nekom drugom fizičkom aktivnošću deca poboljšavaju svoju motoričku sposobnost kao i posturalni status koji mnogo utiče na stil njihovog života. Sa tim u vezi, trudimo se da bar na kratko odvojimo decu od računara i televizora sprovođenjem sportsko-rekreativnih aktivnosti u prirodi.

Kamp Vidre predstavlja vid neformalnog obrazovanja koje pruža mogućnost sticanja veština, razvoja talenata ili interesovanja na način koji se ne može dobiti u školi, niti kod kuće.

Kamp Vidre ima pet sastavnih elemenata koji su jednako važni u obrazovanju dece i predstavljaju specifičnost u odnosu na ostale oblike obrazovanja. To su:

Rad u malim grupama predstavlja mogućnost aktivnog uključenja svakog pojedinca u radu i vodi ga ka uviđanju sopstvene odgovornosti u okviru grupe. Svaki član doprinosi ostvarenju zajedničkog cilja, boljem i efikasnijem radu grupe, tako da grupa deluje kao jedinstvena celina u ostvarivanju postavljenih zadataka.

Učenjem kroz rad se postižu obrazovni ciljevi, stiču nova znanja, veštine i stavovi do kojih se dolazi aktivnim učešćem u različitim oblicima rada, pri čemu deca kroz direktna praktična iskustva i veću motivaciju produktivnije i lakše dolaze do određenih ciljeva. Progresivna šema predstavlja stalni napredak dece uz pomoć sistemske povezanosti programskih ciljeva, koji se nude postupno, putem različitih metoda rada. Da bi bili stimulisani, deci treba uvek postavljati nove izazove.

Život u prirodi je umnogome značajan za učenje pravih vrednosti U današnje vreme deca uglavnom žive u urbanim mestima, stoga je boravak i život u prirodi uveliko značajan, prvenstveno zbog zdravlja, a potom I zbog velikog uticaja na fizički, društveni, intelektualni, duhovni razvoj, kao i razvoj karaktera.